Vikingenes sirkelrunde festninger

Vikingenes imponerende bygg
9th januar 2019

Vikingene er kjent for sin krigerske fremferd mot andre folkeslag lengre sør på kontinentet. Selv kriget de mye mellom hverandre innad i Skandinavia, og igjen står ruiner av festningene deres som bevis. Vikingene bygde festninger og fort i sirkelrund form, og så langt har arkeologer funnet totalt syv av disse ringfestningene i Norge, Sverige og Danmark. Arkeologer og historikere tror at den spesielle formen ble bestemt av kongen Harald Blåtann, og at alle festningene som man så langt har funnet ble bygd under hans regjeringstid.

Den største runde festningen fra vikingtiden ble funnet på 1930-tallet i Danmark. Funnet av den første festningen fra denne epoken forandret skandinavers og verdens syn på vikingenes sivilisasjon, arkitektur og levemåte. Før denne oppdagelsen var det en utbredt antakelse at vikingene ikke hadde kunnskapen eller metodene til å bygge så store og sterke konstruksjoner, og at byggene deres var mindre komplekse og stødige. Oppdagelsen av de runde fortene og festningene viste at vikingene var mer avanserte og bofaste enn man tidligere har trodd.

Senere ble enda en festning oppdaget, og denne festningen var spesiell. Formen var en perfekt sirkel, og hadde en utvendig diameter på hele hundre og førti meter. Oppdagelsen var en stor sensasjon og arkeologene som var involvert i utgravingen publiserte sine funn i magasinet Antikken. Dette var enda et historisk funn som tydet på at vikingene gjorde og kunne mer enn bare å plyndre.

Festningene som til nå er funnet i Skandinavia er like i form både utvendig og innvendig. Utsiden er en sirkel med fire åpninger med lik avstand mellom hverandre. Dette har noen arkeologer satt i sammenheng med de fire himmelretninger, og det spekuleres i om vikingene mente og symbolisere nord, sør, øst og vest. Åpningene ledet inn til fire seksjoner inne i bygget. Materialene som ble brukt i byggingen var hovedsakelig torv, jord og stein.

Siden det ikke har blitt oppdaget noen tegn på at jordbruk ble praktisert i nærheten av fortene, måtte de som sto vakt ha vært avhengige av forsyninger utenfra. Dette antyder at festningene sannsynligvis ble brukt til militære formål og ikke var i kontinuerlig bruk. Enda er det mange hull å tette i kunnskapen om disse spesielle festningene, og forskning, utgravinger og undersøkelser fortsetter i samarbeid med våre skandinaviske naboer.

culture