Vikingenes langhus

Vikingenes imponerende bygg
16th februar 2019

Vikingene bodde i langhus hvor flere familier og husdyr bodde sammen. Bygningene med gulv av jord var så lange som 75 meter, og var delt inn i to eller flere deler. Den midterste delen var som oftest oppholdsrom for familiene, mens andre deler av bygget var til husdyr. Husene rommet på mange måter det som i dag ville vært en hel gård, med rom for oppbevaring av hvete og rug, lagre for tørket gress til dyrene og verksted. Deler av langhusene ble brukt til å smi jern og jobbe med skinn fra dyrene.

Midt i oppholdsrommet bygde vikingene sitteplasser inn i bygningsstrukturen for å gi plass til samtaler, soving og diverse daglige arbeidsoppgaver. Husene ble vanligvis bygget for en storfamilie med over et førtitalls medlemmer. Det var trangt om plassen og ingen vegger for adskille familiemedlemmer, men dette hadde sin fordeler, som å holde på varmen om vinteren. Når temperaturene gikk langt under null og været var tøft, hjalp kroppsvarmen fra husdyr og mennesker til å holde temperaturen på et levelig nivå. Vikingene brukte nok mesteparten av timene i døgnet på å være inne i langhuset i vintermånedene, annet enn nødvendig fiske og jakt for å skaffe mat.

Når våren kom gikk mennene i storfamilien på jakt etter mat til neste vinter. Kjøttet ble tørket og bevart til tyngre tider. Kvinnene samlet røtter, bær og andre spiselige vekster til samme formål. mens kvinnene da vil samle grønnsaker og urter til samme formål. Historikere og antropologer tror at kvinnene også var med på jakt, men dessverre vet vi ikke nok om arbeidsfordelingen på denne tiden. Store festmåltid med fisk, kjøtt, korn og drikke ble inntatt i den midterste delen av langhuset. Anledninger for slike måltid var mange. Det kunne være feiring av en vellykket jakt, kamp, barnefødsler, ekteskap og religiøse feiringer.

På dagtid ble langbordet og verkstedene i midten av huset brukt til arbeids, som å lage verktøy til jakt og krig, eller andre nødvendige objekter til huset. Her var det store og åpne ildstedet som var den eneste varmekilden i huset, med unntak av varmen dyrene avga. Her ble alle måltider inntatt, og man kan anta at diskusjoner og avgjørelser ble tatt mens familiemedlemmene satt rundt varmen. Langhus som var en del av en større bosettelse var noe mindre enn langhus som ble bygd langt unna andre familier og bygg. Noen ganger var flere storfamilier i nærheten av hverandre, og byggenes nærhet og bruksområde var forskjellig fra de som sto alene. I større bosettelser var byggenes tiltenkte bruk mer spesifikk til ett område, som fjøs og smedstue.

I Norge kan man se ruiner av vikingenes langhus i Borg i Lofoten og i Tønsberg i Vestfold. Også på Grønland, Færøyene og Island finner man arkeologiske utgravninger av langhusene.

culture