25th mars 2019

Stavkirkene var de aller første kirken som ble bygd i Norge etter omvendingen fra norrøn mytologi. Byggene er kjent i hele verden med sin imponerende styrke og stabilitet, på tross av at de er bygd uten en eneste spiker av stål. Ordet stavkirke kommer av at kirkenes gulv, vegger og innbo er bygd utelukkende av trestaver, og ingen spikre eller materialer av stål er brukt. Grunnmuren ble vanligvis bygd av stein. Slev i 2019 står disse byggene som er bygd uten en eneste spiker eller hammer.

Stavkirkene er delt inn i to grupper, og er inndelt etter en hovedforskjell i størrelsen. Det ble bygd en mindre kirke med bare et grunnplan og lavt tak, mens en større kirke kunne huse flere personer under gudstjenester

I moderne tider har kirkene mange færre faste besøkende, og nå er stavkirkene i Norge hovedsakelig turistattraksjoner, eller brukt til vakre omgivelser for bryllup og andre feiringer. Likevel blir disse bygningene holdt ved like slik at fremtidige generasjoner begeistre seg over imponerende arkitektur fra nesten tusen år tilbake. Så langt har kirkene av tre motsatt seg vær og vind, og forhåpentligvis vil de stå i århundrer til.

culture