Nord-norske naust

Vikingenes imponerende bygg
13th august 2019

Båthus har vært bygd i Norge omtrent like lenge som nordmenn har brukt båter. De fleste historiske båthus eller naust som de også kalles, finner man i Nord-Norge, og flere er inntil fem hundre år gamle. Siden naustenes plassering er helt nede i vannkanten har sjøvann og vind slitt på byggene og de varer ikke like lenge som andre trebygg. Disse naustene hadde ofte veldig grunne grunnmurer, og derfor er det ikke mulig og vite mye om form og formål annet enn oppbevaring av båtene.

Selv om man vet lite om naustene fra fortidas Norge, vet vi med sikkerhet at vikingenes båthus ble bygd ved siden av kilder til ferskvann like ofte som de lå inntil havet. Man kjenner godt til at vikingene trakk båter fra elver til havet og motsatt. Det man ikke vet om vikingenes naust er om de hadde andre bruksområder og formål enn å skjerme båtene fra vær og vind. For eksempel finns det historier om vikingkonger som ble kronet i båthus, og det finns teorier om at båthus også var graver.

Vikingenes båthus var en del av et maritimt forsvarssystem de kalte Leidang. Under dette systemet ble et visst antall gårder i nærheten holdt ansvarlig for å bygge et skip, samt gi nødvendig utstyr og mannskap.

culture