Bryggen er et minne fra hansatiden i Bergen

Arkitektur i middelalderen
11th august 2019

Under hansatiden var Bergen et viktig handelssete for hanseatene. De både bodde og arbeidet på Bryggen, som i dag har blitt et kjennetegn på byen og dens historie. Det er ikke bryggen i seg selv som trekker på de reisenes oppmerksomhet, men heller de fargefulle og staute gårdene som er bygget på den.

De tyske hanseatene etablerte seg i Bergen på midten av 1300-tallet og drev mesteparten av handelen her frem til 1750-tallet. I Bergen lå nemlig et av de fire hansakontorene. Dette var kontorer som ikke var medlem av hansaforbundet, men likevel drev handel med dem. Kontoret som lå på Bryggen i Bergen ble fort et hovedsete for handel, og ettersom suksessen blomstret ville de tyske hanseatene overvintre og etablere seg på Bryggen.

I starten leide hanseatene seg inn hos norske gårdeiere, men ettersom det kom flere tilreisende og noen husstander brant ned, ble det fort hanseatene selv som sto for reisingen av nye bygg. Til slutt eide tyskerne alle byggene, men grunnen de sto på måtte de leie. Fordi de ikke eide grunnen, ble byggene reist i tro stil til slik de opprinnelig så ut. Derfor er det også slik at Bryggen i Bergen ser nesten helt lik ut som den gjorde etter oppreisningen etter bybrannen i 1702.

Bryggen i Bergen er et prakteksempel på middelalderens trebebyggelse og består av flere gårder, med handelstuer, staller, kaier og passasjer som nå er en del av UNESCOs verdensarvliste. I dag ligger Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene på Bryggen. Hver gård hadde en schøtstue og et ildsted som lå bak selve gården. Disse er bevart eller rekonstruert i sin originale stil, slik at de kan nytes og utforskes av alle som er interessert i den lange historien som rommes her. Eksempelvis kan Jacobsfjorden og Bellgårdens schøtstue, som er en rekonstruksjon fra slik det så ut før bybrannen i 1702, utforskes.

Det er også verdt å nevne at etter år 1900 ble den sørlige delen av bebyggelsen revet og erstattet av murgårder bygd i historisk stil. I 1955 brant halvparten av de resterende trehusene ned og det ble begynt en arkeologisk studie av restene etter brannen. Dette har hjulpet historikere og lære mer om den brede historien til byen og slik livet var til og med før hansatiden. Der hvor gårdene brant ned i 1955 er det nå reist Bryggens Museum samt Radisson Blu Hotel . Vil man besøke Bergen, og har planer om å overnatte, kan man faktisk betale for et rom midt i den mest myldrende og historiske delen av Bergen og Norge.

Bevaringen av eldre hus og det å bygge nye bygg i gammel stil er svært populært. Hvis du har et ønske om å bygge din egen gård med et preg av middelalderarkitektur trenger man inspirasjon og billige deler. På teknikkdeler.no kan du finne akkurat det du trenger. Når du har inspirasjon, budsjett og mot nok, er det bare å sette igang!

Altså hvis man er ute etter nordisk middelalderarkitektur, samt et grundig påfyll av historie og inspirasjon, burde man ta turen til Bryggen i Bergen.

culture