Arkitektur i Norge

Arkitektur i middelalderen
10th november 2019

I denne artikkelen skal vi snakke om arkitektur, og for å være enda mer spesifikk så skal vi snakke om arkitektur i Norge. Det første vi skal gjøre er derimot å bare gi en kjapp definisjon på hva som egentlig menes med arkitektur.

Arkitektur

Når vi snakker om arkitektur så snakker vi om det vi kaller for en bygningskunst. Vi snakker om planleggingen og byggingen av et bygg som dekker de åndelige og praktiske kravene til bygget. De fleste bygninger bruker vi til å bo i, og dermed så skal vi oppfylle alle de kravene som stilles til et hus som mennesker kan bo i. I dag kan vi stille forskjellige krav til boligene våre som ikke har så mye med arkitekturen å gjøre, men som har en effekt på miljøet vi lever i. Ikke glem at dersom du kan besøke Tibber for å finne en strømleverandør som gir deg mer en mer miljøvennlig kilde til strøm.

Mange bygg kan lages til kun å være estetisk nydelige. Det er for eksempel ikke veldig praktisk å bygge Sagrada Familia når det tar så veldig lang tid å få den ferdig, men det er vel ingen som kan nekte på at det kommer til å bli et nydelig bygg dersom det først blir ferdig! La oss se litt på hvilken arkitektur vi har som på en måte definerer oss nordmenn.

Arkitektur i Norge

Tradisjonen av å bygge trehus er jo veldig norsk i seg selv, men det sier kanskje ikke nødvendigvis så mye om arkitekturen? Vel, jo det gjør faktisk det. Økonomisk sett så var Norge langt fattigere før i tiden en landet er per i dag. Tre er en billig og effektiv ressurs, og oppfyller alle krav vi stiller til en bolig. Dersom du vil bli imponert av arkitekturen i Norge så kan du se på Nidarosdomen og bli inspirert av hvor vakker denne kirken er.

Det finnes flere ting som kan definere enda mer hvordan arkitekturen i Norge var før i tiden. Husk at det å se på arkitektur er på en måte som å reise tilbake i tid, man kan faktisk lære seg veldig mye om et folkeslag og hvordan de levde bare ved å se på hva slags bygg som ble bygd.

Stavkirkene er Norges viktigste bidrag til arkitektur i Europa i middelalderen. Disse kirkene er veldig karakteristiske, og som du kanskje vet så er de også i all hovedsak bygd opp av treverk.

Du kan lese deg mer opp på hvordan de er designet dersom du er interessert, men poenget her er at de spiller en viktig rolle i kulturen og kan være med på å uttrykke livene til et helt folk bare ved å bli bygd.

culture