Rituelle bygninger

Vikingenes imponerende bygg
3rd august 2018

Før kristendommen ble innført i Norge var det andre bygg en kirker som fylte den rituelle funksjonen i et samfunn. Vikingene bygde hus for rituelle og religiøse formål for å tilbe de norrøne gudene, men vi vet ikke mye om hvilke ritualer de utførte. Byggene var ikke veldig komplekse, og var som oftest bygd av tre. Man antar at vikingene blant annet viste våpnene sine i disse byggene, rettet mot himmelen og gudene i Midgard. Dette var en del av deres måte å kommunisere med og tilbe sine guder.

Over tid ble utformingen av rituelle bygninger mer kompleks. Mange rituelle bygninger ble senere utformet og konstruert av flere lag med tak. Mange hadde også inngraverte søyler av tre ved inngangen. Innsiden av bygningen endret seg derimot ikke mye. Formen på innsiden fortsatte å være enkel mens utsiden ble noe mer kompleks og dekorert med inngraveringer og utgravinger i tre. En forklaring på dette kan være at de fleste religiøse ritualer, som slakting og brenning av dyr, vanligvis ble gjort utenfor bygget. På grunn av dette har dekorasjonene utenfor blitt mer utførlig gjennom årene. Man ser at på slutten av 900-tallet tok byggene en form som lignet mer og mer på stavkirker, og det er naturlig og anta at vikingene hadde blitt introdusert til kristendommen, om ikke enda omvendt til den.

Forfedrene var en stor del den norrøne mytologi i Norge før kristendommens inntog. Vikingene trodde at forfedrene var svært viktige for omdømmet til familiemedlemmene som fortsatt levde. Folk trodde at deres forfedre fortsatt kunne hjelpe til med å forme familiens liv fra de dødes verden, og man måtte dermed holde dem fornøyde og tilbe dem.

culture