Kontinental arkitektur

Arkitektur i middelalderen
5th desember 2018

Norge skiller seg mye fra Danmark og resten av det kontinentale Europa når det kommer til arkitektur og historiske bygninger. Norge har langt i fra like mange og gamle bygninger som land på kontinentet, og det er flere grunner til dette. I Norge var tre ofte ofte det eneste byggmaterialet, og slitasje og bybranner har sørget for at disse byggene ikke står den dag i dag. Svartedøden på 1300-tallet gjorde også at mange bygder og små byer i Norge ble forlatt, og med det forsvant byggene. En annen viktig grunn var at etter at Norge ble lagt under det danske kongehuset på 1200-tallet ble norske steder nedprioritert og ingen store bygg ble reist.

Av de få middelalderbygg vi har i Norge finner vi noen i Bergen. Rosenkrantz-tårnet er en del av Bergenhus festning og ligger i vestlandsbyen. En stor monumental bygning fra middelalderen ble bygget i Bjørgvin, som var Norges hovedstad helt fram til 1299. Bergenhus festning gikk også under navnet Holmen, og var den kongelig bolig fram til Norge ble lagt under Danmark. Det store bygget inneholdt også en katedral, flere mindre kirker og en prestebolig for biskopen. Festningens grunnmur er datert til 1100-tallet.

I Bergen finner vi også bygningen til Baron Rosendal. Den er fra tiden da adelsmennene Ludvig Holgersen Rosenkrantz besøkte Bergen, altså rundt 1650 da han arbeidet som krigskommisjonær for kong Fredrik III av Danmark. Baron Rosendal giftet seg med en rik norsk kvinne og ble gitt denne historiske bygningen i gave av kongen.

culture