Hvorfor sandblåse med stålkuler?

Arkitektur i middelalderen
11th oktober 2021

Et betonggulv er svært robust og bestandig. Store bygninger settes opp nesten ubetinget i betong, både fordi det fins mye av råstoffene og at produksjonen foregår med fornybar norsk vannkraft. Det er både billig og samfunnsøkonomisk riktig. Men det slippes ut en god del karbondioksid i produksjonen av betong, og derfor er det viktig at man bevarer den lengst mulig. For betong kan også fungere som en lagringsplass for CO2.

Når man skal fornye eller restaurere betonggulv så har man tradisjonelt sett brukt en sandblåser. Sandblåsing virvler opp masse støv. Dette er støv som går ut i luftstrømmen og kan skape luftforurensing. Men det fins metoder å gjøre at pussing av betong blir med miljøvennlig. Bruk https://akutt.info/ for mer informasjon.

Fordeler med Shot Blastring

For å sandblåse med stålkuler, så må man ha en blastremaskin. Dette er en maskin som er utformet med et slyngehjul som fylles med stålkuler. Disse kulene kan ha forskjellig størrelse, helt avhengig av jobben den skal utføre. Man kan se på det som et rifleskudd, og når stålkulene skytes rundt, perforerer de hinnen og lager en ny, fin overflate.

Det er ti kulestørrelser som skal brukes på ulike yter. Maskinene kan magasineres med diamantkuler dersom man skal pusse limte gulv med epoxy eller maling. Fordelene med denne metoden for å pusse rent betonggulv er mindre forurensing, kan brukes på ulike flater, gir bedre resultat og er renslig og lett håndterlig.

Hvordan få tak i en blastremaskin

Det er ikke sikkert du kjenner til Akutt Utleie, men det er en bedrift som holder på med leasing og utleie av maskiner til boligbygging. I stedet for å kjøpe en slik maskin, kan man leie den av Akutt Utleie. Da vil man få en moderne maskin som alltid er velholdt og feilfri. Den har tatt servicer og fått det vedlikeholdet som kreves.

Send forespørsel om leasing av blastremaskinen så får du jobben gjort.

culture