I 2015 er det kåret to vinnere av Statens byggeskikkpris